Actualité

Chantier entre Rambrouch et Koetschette

 

 

 

 

Am Kader vun den Arbechte fir de Bau vun der Ofwasserpompelstatioun a Kietscht mussen Ofwasserréseauen erneiert gin. Duerfir muss op der Héicht vum Rond-Point a Kietscht eng Traversée iwert d'Strooss gemeet gin. De Chantier wärt 3 Wochen daueren, vum 8/04 bis de 26/04. 
D'Rue du Nord soll nit als Ofkierzung genotzt gin. Do as en allgemengt Fuerverbuet. D'Police as aviséiert fir do periodisch Kontrollen ze machen. 
D'Velospiste gëtt iwert d'rue du Nord an d'rue Napoléon déviéiert, well déi och op Héicht vum Chantier a Kietscht ennerbrach as.
D'Tankstell a Kietscht as just iwert Rammerech ereechbar.